Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Experiment Kwalificatiestructuur: Ruimte voor de Regio

Met het experiment kwalificatiestructuur: ruimte voor de regio wordt ruimte geboden aan mbo-instellingen om in samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven het onderwijs nadrukkelijker aan te laten sluiten op de vraag vanuit de regio. Tevens heeft het experiment tot doel om het eigenaarschap onder docenten(teams) over de inhoud van het onderwijs te vergroten

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
31-01-2018
Einddatum consultatie
02-03-2018
Status
Resultaat gepubliceerd
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID
8771
Onderwerpen
Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Mbo-instellingen (zowel bekostigd als niet-bekostigd), docenten, (vertegenwoordigers van) werkgevers en mbo-studenten

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het doel is een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en het versterken van het eigenaarschap over het onderwijs bij docenten(teams)

Waarop kunt u reageren

U kunt op het gehele concept-besluit reageren.

Overige documenten

Acties

Delen regeling