Wijziging Regeling experiment gesloten coffeeshopketen

In het kader van de voorbereiding van het Experiment gesloten coffeeshopketen is het wenselijk gebleken om enkele eisen voor coffeeshophouders en aangewezen telers aan te passen of te verduidelijken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-07-2021
Einddatum consultatie 08-08-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 12973
Onderwerpen Criminaliteit

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Coffeeshophouders in deelnemende gemeenten
- Aangewezen telers

De wijzigingen in de regeling zijn hoofdzakelijk technisch van aard. Zo zijn begrippen opgenomen of nader geduid en is aanleiding gezien om enkele bepalingen en bijlagen te verduidelijken of technisch aan te passen, mede in verband met voortschrijdend inzicht met betrekking tot het track-and-trace systeem dat door het Rijk wordt ontwikkeld.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De regeldrukeffecten als gevolg van de regeling worden zowel voor coffeeshophouders als aangewezen telers verwaarloosbaar geacht.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op de ontwerpregeling en de toelichting.

Downloads