Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten

Dit conceptwetsvoorstel regelt de mogelijkheid om bij verkiezingen te experimenteren met nieuwe stembiljetten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-09-2019
Einddatum consultatie 02-10-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 10394
Onderwerpen De Nederlandse Antillen en Aruba Gemeenten Parlement Provincies Waterschappen Staatsrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Kiezers, gemeenten en openbare lichamen, stembureaus en de Kiesraad.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het huidige stembiljet is (te) groot en daardoor zowel voor de stembureaus als voor veel kiezers lastig te hanteren. De experimenten zijn erop gericht dat bij verkiezingen, in het stemlokaal, een stembiljet kan worden gebruikt dat beter hanteerbaar is, zowel bij het stemmen als bij het tellen.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen van het conceptwetsvoorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen