Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Experimenten-AMvB Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

Sinds de inwerkingtreding van het Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking hebben meer actoren dan coöperaties en verenigingen uit de energiesector verzocht om experimenteerruimte. Daarbij is de wens geuit andere experimenten dan uitsluitend ten behoeve van decentrale en duurzame energie mogelijk te maken. De Wet Voortgang Energietransitie (VET) voorziet en waarvoor dit besluit nadere uitvoeringsvoorschriften stelt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-05-2018
Einddatum consultatie 15-06-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Energiebedrijven in den brede en voorts energie-coöperaties en -verenigingen. Zij worden slechts in die zin geraakt dat het conceptbesluit hen mogelijkheden biedt; slechts belanghebbenden die er zelf voor kiezen ervaren enig gevolg van deze regeling.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het conceptbesluit verruimt de mogelijkheden voor partijen die hier zelf een aanvraag voor indienen en daarna een ontheffing krijgen om de energievoorziening deels anders in te richten dan volgens de vigerende regels.

Waarop kunt u reageren

Op alle aspecten van het conceptbesluit en de toelichting is een reactie mogelijk.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Elektriciteitswet 1998

Bron: wetten.overheid.nl

Gaswet

Bron: wetten.overheid.nl

wet VET

Bron: www.eerstekamer.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling