Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Experimenten-AMvB Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

Sinds de inwerkingtreding van het Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking hebben meer actoren dan coöperaties en verenigingen uit de energiesector verzocht om experimenteerruimte. Daarbij is de wens geuit andere experimenten dan uitsluitend ten behoeve van decentrale en duurzame energie mogelijk te maken. De Wet Voortgang Energietransitie (VET) voorziet en waarvoor dit besluit nadere uitvoeringsvoorschriften stelt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
15-05-2018
Einddatum consultatie
15-06-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen
Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Energiebedrijven in den brede en voorts energie-coöperaties en -verenigingen. Zij worden slechts in die zin geraakt dat het conceptbesluit hen mogelijkheden biedt; slechts belanghebbenden die er zelf voor kiezen ervaren enig gevolg van deze regeling.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het conceptbesluit verruimt de mogelijkheden voor partijen die hier zelf een aanvraag voor indienen en daarna een ontheffing krijgen om de energievoorziening deels anders in te richten dan volgens de vigerende regels.

Waarop kunt u reageren

Op alle aspecten van het conceptbesluit en de toelichting is een reactie mogelijk.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Effectentoetsen

Uitleg over wat een effectentoets is

Externe bronnen

Acties

Delen regeling