Experimenteerwet zelfrijdende auto

De regering wil experimenten faciliteren met voertuigen waarbij systemen de rijtaak tijdelijk of compleet overnemen van de mens. Uiteindelijk zullen deze experimenten leiden tot permanente regelgeving voor de zelfrijdende auto. Omdat de zelfrijdende auto nog volop in ontwikkeling is en het nog onbekend is hoe de zelfrijdende auto er in de toekomst uit zal zien, zullen zelfrijdende auto's eerst door middel van experimenten op de openbare weg worden toegelaten.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 28 november 2019

De wet is per 1 juli 2019 in werking getreden.

Link toegevoegd, 28 november 2019

De wet is per 1 juli 2019 in werking getreden.

Inhoudelijke reactie ministerie , 23 maart 2017

Op 23 maart 2017 is een inhoudelijke reactie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu op de inbreng uit de internetconsultatie gepubliceerd. wetsvoorstel is in de Ministerraad goed gekeurd. Het wetsvoorstel wordt voor advisering aan de Raad van State gestuurd. Nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht zal het wetsvoorstel worden aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal en zal het openbaar worden. De inwerkingtreding is voorzien per 1 januari 2018.

Consultatie rapport gepubliceerd, 24 november 2016

Dit verslag bevat een samenvatting van de inbreng. In het voorjaar van 2017 kunt u een inhoudelijke reactie van het ministerie verwachten.