Besluit experiment vervroegde inzet no-risk polis

De consultatie betreft het tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-06-2016
Einddatum consultatie 19-07-2016
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Verzekeringen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In het Tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet wordt geregeld dat, bij wijze van experiment, tijdelijk afgeweken mag worden van een aantal wettelijke bepalingen met betrekking tot de inzet van de zogenoemde “no-riskpolis”.
Bij een no-riskpolis betaalt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) ziekengeld op grond van de Ziektewet (ZW). Een no-riskpolis voorkomt dat de werkgever bij ziekte van zijn werknemer het loon aan hem moet doorbetalen.
Doel van dit besluit is om door een experiment te onderzoeken of een vervroegde inzet van de no-riskpolis de arbeidsparticipatie van bepaalde personen die geen werkgever meer hebben en ziekengeld ontvangen – waaronder (ex-) kankerpatiënten – bevordert.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Voor vervroegde inzet van de no-riskpolis komen in aanmerking:
- Personen van wie hun (tijdelijke) arbeidsovereenkomst is beëindigd tijdens ziekte en die de eerstejaarsbeoordeling (na 52 weken ziekte) van de ZW (EZWb) hebben bereikt.
- Personen die werkloos zijn en ziek zijn geworden terwijl zij een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) hebben en die (na 52 weken ziekte) de EZWb hebben bereikt.

Verwachte effecten van de regeling

Door het experiment kan vastgesteld worden of een vervroegde inzet van de no-riskpolis de kans op het verkrijgen van werk voor deze groep vergroot en hun arbeidsmarktpositie verbetert.

Doel van de consultatie

Het verzamelen van commentaar op het ter consultatie voorgelegde besluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van het besluit kan worden gereageerd.

Meer informatie