Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

actualisatie van bijlage D - excretieforfaits

Reactie

Naam SLAGERIJ CAMPS (mestexcretienormen T.T. CAMPS)
Plaats MAASBREE
Datum 14 augustus 2019

Vraag1

Op alle onderdelen van de wijzigingsregeling kan een reactie worden gegeven.
GEACHTE MEVROUW CAROLA SCHOUTEN,

WIJ HEBBEN EEN SLAGERIJ DIE DIRECT VAN DE LOKALE BOEREN INKOOPT OMDAT DIE KWALITEIT NERGENS OP DE HELE WERELD TE KOOP IS. ZOWEL OP HET PUNT QUA STRENGE WET- EN REGELGEVING ALS OOK HET UITERSTE HOGE DIERENWELZIJN IN DE GEHELE VLEESVEESECTOR. ONZE SECTOR WERKT ZEER EXTENSIEF. PLUS DAT WE IN DE VLEESVEESECTOR DE MINSTE UITSTOOT VAN AMMONIAK EN STIKSTOF HEBBEN PER KILOGRAM VLEES. WE ZIJN OOK ERG TELEURGESTELD IN HET FEIT DAT ER NIET GECOMMUNICEERD WORD MET DE VLEESVEE SECTOR.

LAAT DE TABELLEN VOOR VLEESVEE ONGEMOEID GEDURENDE DE VASTGESTELDE PERIODE TOT EN MET 2021 EN GA MET ONS IN GESPREK OM DE KENNIS VAN ONZE MOOIE SECTOR OP UW MINISTERIE TE VERGROTEN EN TE KOMEN TOT EIGEN DIERCATEGORIEËN VOOR VLEESVEE, GEKOPPELD AAN DE JUISTE EXCRETIE NORMEN DIE AANSLUITEN BIJ ONZE DAGELIJKSE VLEESVEE PRAKTIJK!

DOOR EEN DUIDELIJKE SPLITSING TUSSEN MELKLEVERENDE EN NIET-MELKLEVERENDE (VLEESVEE) BEDRIJVEN KAN UW MINISTERIE IN DE TOEKOMST BELEID ONTWIKKELEN DAT PAST BIJ DE SPECIFIEKE WERKWIJZE VAN ONZE MOOIE SECTOR.

MET VRIENDELIJKE GROET,

SLAGERIJ CAMPS
THIJS CAMPS
MAASBREE
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht