actualisatie van bijlage D - excretieforfaits

Deze regeling wijzigt de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met een integrale actualisatie van de excretieforfaits in bijlage D en de aanpassing van de omschrijving van enkele diercategorieën in Bijlage D.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-07-2019
Einddatum consultatie 14-08-2019
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Landbouwers, agrarische adviseurs

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachte effecten zijn onderdeel van de bijgevoegde nota van toelichting van de wijzigingsregeling.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van de wijzigingsregeling kan een reactie worden gegeven.

Downloads

Overige documenten

  • concept CBS studie verschillen tussen berekende en gemeten verhoudingen tussen stikstof en fosfaat in mest

  • concept CDM advies actualisatie excretieforfaits

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Bron: wetten.overheid.nl