Besluit evidente staatloosheid

Het wetsvoorstel vaststellingsprocedure staatloosheid (hierna: het wetsvoorstel; zie overige stukken) bevat een procedure om staatloosheid te laten vaststellen door een rechtbank. Ingevolge artikel 5 van het wetsvoorstel kan evidente staatloosheid (ook) buiten de judiciële vaststellingsprocedure worden vastgesteld. Dit besluit bevat een limitatief aantal situaties waarin door een bestuursorgaan kan worden aangenomen dat sprake is van evidente staatloosheid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-03-2022
Einddatum consultatie 29-04-2022
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 9199
Onderwerpen Emigratie Immigratie Integratie Nederlanderschap

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Vreemdelingen die stellen staatloos te zijn;
Bestuursorganen die te maken krijgen met een gesteld staatloos persoon.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De rechtsgevolgen van niet-judicieel vastgestelde, evidente staatloosheid verschillen niet van de situatie waarin staatloosheid in de vaststellingsprocedure is vastgesteld, behoudens het ontbreken van erga omnes werking.

Waarop kunt u reageren

Het gehele ontwerpbesluit.

Downloads

Overige documenten

  • Toelichting wetsvoorstel vaststellingsprocedure

  • Toelichting wetsvoorstel wijziging Rijkswetgeving

  • Wetsvoorstel vaststellingsprocedure

  • Wetsvoorstel wijziging Rijkswetgeving