Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties financieel adviseur

Deze regeling werkt de eisen tot verkrijging van een erkenning van EU-beroepskwalificaties van het beroep van financieel adviseur nader uit. Daarnaast is geregeld dat het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening de minister ondersteunt met betrekking tot het verlenen van een erkenning van beroepskwalificaties.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-12-2018
Einddatum consultatie 31-12-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Migrerende beroepsbeoefenaren.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie toelichting in het consultatiedocument.

Waarop kunt u reageren

Zie toelichting in het consultatiedocument.

Downloads

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling