Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Btw-tarief voor elektronische uitgaven

Reactie

Naam FOBID (Lucinda Jones)
Plaats Den Haag
Datum 15 mei 2019

Vraag1

Hoe beoordeelt u het concept voorstel voor de wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 betreffende de uitbreiding van de toepassing van het verlaagde btw-tarief met langs elektronische weg geleverde uitgaven?
FOBID (Netherlands Library Forum) juicht het voorstel toe om de ongelijke behandeling in het btw-tarief tussen fysieke en digitale publicaties op te heffen. Voor de bibliotheekorganisaties in Nederland is dit een belangrijke stap om digitale publicaties beter toegankelijk te maken voor hun leden.

FOBID constateert echter dat de digitale publicaties die onder het verlaagde btw-tarief vallen, in het wetsvoorstel te nauw zijn omschreven. Daardoor sluit het wetsvoorstel ten onrechte niet aan op de huidige uitgeefpraktijk noch op de behoeften van de bibliotheekbranche (zoals ook is gesignaleerd in de consultatiereacties van de Mediafederatie en de Vereniging van Openbare Bibliotheken).
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht