Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wetswijziging energie-etikettering

Met deze wetswijziging wordt een handhavings- en boetestelsel geïntroduceerd als een nadere uitwerking van de Verordening (EU) 2017/1369 van 4 juli 2017 mbt energie-etikettering voor energie-gerelateerde producten. Het overgrote deel van de voorschriften van de Verordening 2017/1369 is al nader geregeld via een Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten van 30 januari 2018 gebaseerd op de Wet implementatie EU-richtiijnen energie-efficiëntie.


Consultatie gegevens

Publicatiedatum
05-02-2019
Einddatum consultatie
04-03-2019
Status
Actief
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen
Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

producenten
handelaren
leveranciers
consumenten

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Deze wetswijziging regelt een handhavings- en boetestelsel als een nadere uitwerking van de Verordening (EU) nr. 2017/1369. Hiermee wordt de handhavingsrol van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) versterkt.

Waarop kunt u reageren

Op de hele wetswijziging kan worden gereageerd.

Acties

Delen regeling