Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Erkende maatregelenlijst (EML) en terugverdientijdmethodiek glastuinbouwsector

Natuur en milieu

In het kort

De bestaande energiebesparingsplicht wordt aangescherpt, waardoor ook inrichtingen waarop het kostenvereveningssysteem reductie CO₂-emissies (hierna: CO₂-sectorsysteem) voor de glastuinbouw ziet, per 1 juli 2023 onder deze verplichting vallen. Deze regeling wijzigt de activiteitenregeling milieubeheer in verband met deze actualisatie. In bijlage 10c zijn de erkende maatregelen voor verduurzaming van het energiegebruik opgenomen, waarmee door deze inrichtingen invulling kan worden gegeven aan de verplichting tot verduurzaming van het energiegebruik (energiebesparingsplicht). In bijlage 10d zijn de methoden voor deze inrichtingen voor de bepaling van de terugverdientijd en de berekening van de emissie van kooldioxide opgenomen, waarbij bij in de bestaande methode voor het bepalen van de terugverdientijd een onderdeel over warmtekrachtkoppeling-installaties (WKK-installaties) is toegevoegd.

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie7 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties