Initiatiefwet Hijink afschaffing eigen risico

Het verplicht eigen risico binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) zorgt ervoor dat de kosten van de zorg voor een groter deel worden gedragen door mensen die veel zorg nodig hebben. Dit maakt dat mensen die met meer gezondheidsproblemen kampen ook nog eens financieel een zwaardere last dragen dan mensen die het geluk hebben gezond te zijn. Het is daarmee praktisch een boete op ziek zijn. Dit is oneerlijk, aangezien mensen met gezondheidsproblemen maar een beperkte invloed hebben op hoeveel zorg zij nodig hebben.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 40 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: