Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringswet eidas-verordening

Reactie

Naam ingrid van hoogstraten
Plaats tiel
Datum 10 juli 2015

Vraag1

U kunt uw mening geven over de uitvoeringswet van de eidas-verordening en in het bijzonder het nieuw voorgestelde toezichtarrangement hierop. Voor alle duidelijkheid zij opgemerkt dat de eidas-verordening al in werking is getreden.
De wetstekst is te ingewikkeld opgesteld. Ook bevat de wet archaïsch taalgebruik. Net als andere wetsteksten overigens. Er komen te veel tangconstructies in voor. De wet komt hierdoor veel te ver af te staan van gewone burgers die in de huidige tijd vooral appjes en korte teksten lezen.

Een artikel als artikel 18.15a kan veel eenvoudiger:
1. Indien dit voor een goede uitvoering van de eidas-verordening vereist is, worden bij algemene maatregel van bestuur regels gesteld over de door een verlener van vertrouwensdiensten aan Onze Minister, aan Onze Minister van Veiligheid en Justitie en, voor zover het persoonsgegevens betreft, aan het College Bescherming
Persoonsgegevens, te verstrekken gegevens bij de kennisgeving van een inbreuk op de veiligheid of het verlies van integriteit, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de eidas-verordening, en over de wijze van verstrekking van die gegevens.

Bijvoorbeeld zó:

"Er kan een algemene maatregel van bestuur worden opgesteld om nadere regels vast te leggen over de eidas-verordening, zodat de verordening goed kan worden uitgevoerd. Het gaat dan om regels over:
-de soort gegevens die verleners van vertrouwensdiensten moeten verstrekken aan de minister van …, de minister van V&J en het CPB.
-en de wijze waarop de gegevens moeten worden verstrekt."
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht