Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringswet eidas-verordening

Reactie

Naam Unie van Waterschappen (drs. M. Krug)
Plaats Den Haag
Datum 3 augustus 2015

Vraag1

U kunt uw mening geven over de uitvoeringswet van de eidas-verordening en in het bijzonder het nieuw voorgestelde toezichtarrangement hierop. Voor alle duidelijkheid zij opgemerkt dat de eidas-verordening al in werking is getreden.
Namens de Unie van Waterschappen wil ik graag reageren op de uitvoeringswet in verband met de uitvoering van de EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten.
Onze opmerking gaat over hoofdstuk, pagina 26.
In het kopje financiële gevolgen voor medeoverheden, staat genoemd dat gemeenten en provincies hun technische en organisatorische processen moeten aanpassen. Dit geldt niet alleen voor gemeenten en provincies maar ook voor waterschappen. Verzoek om het woordje 'waterschappen' in de eerste zin toe te voegen.
In de zin " Aangezien gemeenten en provincies op het in ontwikkeling zijn eID stelsel zullen aansluiten enz" ontbreekt het woord ' waterschappen'. In de volgende zin over de eenmalige kosten ontbreekt ook weer het woord ' waterschappen' terwijl in het Ecorys rapport waterschappen ook meegenomen zijn, en zij ook kosten dienen te maken.
In de op een na laatste zin wordt verwezen dat de gemeenten en provincies via het gemeente- en provinciefonds gecompenseerd zullen worden voor de kosten die gemaakt dienen te worden. Hierin staat niet genoemd hoe de waterschappen voor deze kosten gecompenseerd worden. Echter staat in de code interbestuurlijke verhoudingen, artikel 6, dat het Rijk bij nieuwe beleidsvoornemens die relevant zijn voor provincies en gemeenten inzicht moet geven in de financiële consequenties en overige gevolgen. Voor de waterschappen dient een overeenkomstige benadering. Dit geldt ook voor het compenseren van financiële gevolgen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht