Eerste tranche aanpassing Wpg

Dit wetsvoorstel is de eerste tranche van de aanpassing van de Wet publieke gezondheid (Wpg) voor een versterkte pandemische paraatheid. Het creëert een structureel wettelijk kader voor de bestrijding van infectieziekten met pandemisch potentieel, waarbij de betrokkenheid van beide Kamers der Staten-Generaal en de bescherming van grondrechten wettelijk is verankerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-06-2022
Einddatum consultatie 29-06-2022
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 14244
Onderwerpen Gezondheidsrisico's Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Collectieve maatregelen die getroffen kunnen worden om ziekten met pandemisch potentieel te bestrijden kunnen onder meer burgers, ondernemers en gemeenten raken.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het primaire doel van dit wetsvoorstel is het creëren van een adequaat wettelijk instrumentarium om ten behoeve van de volksgezondheid collectieve maatregelen te kunnen treffen bij een infectieziekte met pandemisch potentieel. Deze collectieve maatregelen kunnen eenieder raken.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op alle aspecten van het wetsvoorstel en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen