Besluit verlenging educatieve module

Het experiment educatieve module maakt het mogelijk dat reeds afgestudeerde bachelorstudenten van het wetenschappelijk onderwijs alsnog een educatieve module kunnen volgen die tot een beperkte tweedegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs leidt. Dit is van groot belang in verband met het lerarentekort. Het experiment eindigt per 30 juni 2019, maar loopt nog te kort om te kunnen worden geëvalueerd. Daarom is besloten het experiment met drie jaar te verlengen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-04-2019
Einddatum consultatie 16-04-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het besluit is gericht op studenten in en gediplomeerden van het wetenschappelijk onderwijs die leraar in het voortgezet onderwijs willen worden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het besluit beoogt meer doelgroepen te interesseren voor het leraarschap in het voortgezet onderwijs en daarmee een bijdrage te leveren aan een oplossing voor het lerarentekort in die sector.

Waarop kunt u reageren

Er kan gereageerd worden op de artikelen van het besluit en op de bijbehorende toelichting.

Downloads

  • Concept regeling

    Besluit tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs houdende de verlenging van het experiment educatieve module

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen