Voorstel van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995

Voorstel de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de introductie van een bevoegdheid van de Minister van VWS om een dwanglicentie in te zetten

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-12-2020
Einddatum consultatie 02-02-2021
Status Gesloten
Type consultatie Initiatiefwet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Industrie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Minister van VWS, minister van EZK, volksgezondheid, farmaceutische industrie

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Deze regeling geeft de minister van VWS de bevoegdheid om ter bescherming van de volksgezondheid in een noodsituatie of crisis een dwanglicentie te kunnen verlenen voor een farmaceutisch product. Het verwachte effect is dat ten tijde van een crisis of noodsituatie de minister van VWS in staat wordt gesteld om de toegankelijkheid van behandelingen, medicijnen en vaccins te bewerkstelligen.

Waarop kunt u reageren

Wetsvoorstel en Memorie van Toelichting

Downloads