Wet duurzaam stelsel rechtsbijstand

Met dit wetsvoorstel worden verschillende maatregelen doorgevoerd in onder meer de Wet op de rechtsbijstand en het Wetboek van Strafvordering, waarmee het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand wordt herijkt. Om de houdbaarheid van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand ook voor de toekomst te waarborgen, is vernieuwing en modernisering van het stelsel nodig.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 18 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: