Subsidieregeling DUMAVA

Deze consultatie heeft als doel om input op te halen voor het definitief maken van de subsidieregeling “duurzaam maatschappelijk vastgoed”. Via deze regeling kunnen eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet gekomen worden in de kosten die zij maken om te verduurzamen. Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed draagt bij aan de klimaatdoelstellingen voor de gebouwde omgeving.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-04-2022
Einddatum consultatie 29-04-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Bouwen en verbouwen Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De doelgroep eigenaren van maatschappelijk vastgoed is groot en divers. De subsidieregeling is gericht op vastgoed dat in eigendom is van maatschappelijke instellingen binnen de volgende sectoren:
- Decentrale overheid;
- Onderwijs;
- Zorg;
- Cultuur;
- Niet-woonhuis Rijksmonumenten;
- Overige gebouwen met een publieksfunctie, waaronder in elk geval behoort een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De subsidieregeling stelt maatschappelijke vastgoedeigenaren in staat om hun voorbeeldrol te vervullen. Zo laten zij zien dat het verduurzamen van de gebouwde omgeving belangrijk en urgent is en kunnen dat signaal afgeven aan de gebruikers van het vastgoed en aan de directe omgeving.

De subsidieregeling voorziet in een gedeeltelijke tegemoetkoming voor investeringen die gedaan worden in verduurzamingsmaatregelen of integrale verduurzamingsprojecten.

Waarop kunt u reageren

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over de in voorbereiding zijnde subsidieregeling “duurzaam maatschappelijk vastgoed”, en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de volledige conceptregeling inclusief de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten