Wijziging van de Drank- en Horecawet ivm preventieakkoord en evaluatie

Naar aanleiding van de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord en de evaluatie van de Drank- en Horecawet, wordt de Drank- en Horecawet gewijzigd. De wijzigingen worden via internetconsultatie voorgelegd voor reacties.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-03-2019
Einddatum consultatie 08-05-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 9952
Onderwerpen Gezondheidsrisico's

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De doelgroepen die door het wetsvoorstel worden geraakt zijn: minderjarigen, volwassenen, verstrekkers van alcoholhoudende dranken, online aanbieders van alcoholhoudende dranken, postbezorgers en bedrijfsmatige ophaalpunten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachte effecten van het wetsvoorstel zijn: tegengaan problematisch alcoholgebruik en verantwoorde marketing en verstrekking van alcoholhoudende drank.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele wetsvoorstel kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Drank- en Horecawet

Bron: wetten.overheid.nl