Wijziging van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen in verband met doorschakeldiensten en enkele andere wijzigingen

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 2 september 2022

Vraag1

U kunt een zienswijze geven op het onderhavige ontwerpbesluit.
Het verbaast me dat doorschakeldiensten werken zoals hier beschreven, namelijk dat de oorspronkelijke verbinding blijft bestaan nadat een nieuwe is opgebouwd. Ik kan geen enkel scenario bedenken waarin deze redundantie wenselijk is.

De beste aanpak lijkt mij dat de telefoonmaatschappijen deze vorm van doorschakelen niet meer (mogen) ondersteunen en in plaats daarvan het eerste gesprek beëindigen op het moment dat het tweede wordt opgestart. Dus:

-1- Consument A belt een (bona- dan wel malafide) bedrijf B tegen het voor dat gesprek geldende tarief.

-2- Op zeker moment schakelt B (op verzoek van A dan wel stiekem) door naar een derde nummer C. Beter gezegd: B bericht de telefoonmaatschappij dat het gesprek van A met B plaats moet maken voor een gesprek van A met C.

-3- De telefoonmaatschappij beëindigt het gesprek van A met B en laat aan A weten "U wordt nu doorgeschakeld naar telefoonnummer C; dit gesprek kost ... per minuut".

-4- De rest verloopt precies zo alsof A rechtstreeks het nummer C had gekozen.