Wijziging van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen in verband met doorschakeldiensten en enkele andere wijzigingen

Consultatie gesloten Economie

In het kort

De consultatie betreft een voorstel tot wijziging van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen in verband met abonnee-informatiediensten die ook doorschakeldiensten aanbieden in de 18-reeks. Deze diensten blijken gevoelig te zijn voor misleidingspraktijken. De in deze regeling vastgestelde bepalingen om dit tegen te gaan betreffen de kwaliteit en de transparantie van deze diensten. Deze regeling heeft samenhang met een ontwerpwijziging van het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten, dat gelijktijdig met het onderhavige ontwerpbesluit wordt geconsulteerd.

Reacties op deze consultatie1 openbaar

Bekijk alle reacties