Doorbraakaanpak onderwijs en jeugdhulp

Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten doordat er vanuit onderwijs en jeugdhulp niet tijdig een passend aanbod komt. Het voorstel regelt dat de taak voor samenwerkingsverbanden om te zorgen voor een dekkend aanbod explicieter in de wet komt. Ook wordt een verplichting gecreëerd voor samenwerkingsverbanden en voor gemeenten om een gezamenlijke doorbraakaanpak met casusregie vast te leggen om te komen tot een aanbod bij vastgelopen casuïstiek.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-11-2020
Einddatum consultatie 04-01-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 11208
Onderwerpen Basisonderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, gemeenten, ouders en jongeren.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten: Samenwerkingsverbanden worden in een betere informatiepositie gebracht, zodat zij op een efficiënte manier kunnen bijdragen aan de preventie en het terugdringen van verzuim en hiermee het dekkend aanbod beter kunnen borgen. Het wetsvoorstel zorgt er tevens voor dat er een impuls komt op de samenwerkingsafspraken tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten, een heldere verantwoordelijkheidsverdeling en een versnelling van de besluitvorming.
Ouders en jongeren: Het wetsvoorstel verplicht samenwerkingsverbanden en gemeenten om binnen de doorbraakaanpak afspraken te maken dat en hoe in overleg met jongeren en ouders tot een zo passend mogelijk aanbod te komen bij verzuim. Het horen en meenemen van de jongeren en de ouders in het besluitvormingsproces vergroot de kans dat alle partijen tot een gezamenlijk gedragen besluit kunnen komen. Dit wetsvoorstel grijpt niet in op de rechtspositie van ouders en jongeren. Ouders behouden de vrijheid om al dan niet in te stemmen met het aanbod.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen