Domein-overstijgende samenwerking

Met dit wetsvoorstel wordt de samenwerking tussen de inkopende partijen vanuit de verschillende zorgwetten gestimuleerd doordat er voor zorgkantoren financiële ruimte komt om afspraken over de zorgdomeinen heen te maken. Daarnaast maakt dit wetsvoorstel het in bepaalde situaties mogelijk dat de zorgaanbieders, die zorg leveren in de langdurige zorg, in aanvulling op de bekostiging een extra vergoeding voor de geleverde zorg kunnen afspreken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-03-2021
Einddatum consultatie 20-04-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 11130
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Zorgkantoren en zorgaanbieders.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Betere samenwerking tussen de financiers in het stelsel van (langdurige) zorg en ondersteuning om de zorg rondom de burgers die zorg nodig hebben zo goed mogelijk te regelen.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet financiering sociale verzekeringen

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wet langdurige zorg

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wet marktordening gezondheidszorg

Bron: wetten.overheid.nl