Besluit digitale toegankelijkheid overheid

Digitale toegankelijkheid van de overheid is van groot belang voor ouderen en mensen met een beperking. Dit Besluit dient ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/2102 en verplicht overheidsinstanties tot het toepassen van toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. Deze (open) standaard was reeds opgenomen op de 'pas-toe-of-leg-uit-lijst' van het Forum Standaardisatie.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Document toegevoegd, 30 oktober 2017

Document is digitoegankelijk opgemaakt en leesbaar.

  • Concept-besluit in toegankelijke opmaak