Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Besluit digitale overheid

Het betreft een uitvoeringsregeling bij het Wetsvoorstel Digitale overheid. De concept-AmvB reguleert de onderwerpen persoonsgegevensverwerking en informatieveiligheid bij de toegang tot elektronische dienstverlening.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
27-03-2018
Einddatum consultatie
30-04-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID
8353
Onderwerpen
Gemeenten Organisatie en beleid Provincies Rijksoverheid Waterschappen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Normadressaten zijn: de Minister van BZK, (semi-)publieke dienstverleners (bestuursorganen, uitvoeringorganisaties) en private partijen die een rol spelen in het eID-stelsel.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

- De Minister van BZK, als verantwoordelijke voor de betrokken generieke digitale voorzieningen, en de private partijen die een rol spelen in het eID-stelsel moeten aan de eisen mbt gegevensverwerking voldoen. Dit besluit beoogt uitwerking te geven aan de in de WDO opgenomen doelen - veilige toegang en het voorkomen van misbruik - en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de voorzieningen voor elektronische toegang zodat in overeenstemming met de AVG gehandeld kan worden. Ten opzichte van het bestaande besluit worden er meer voorzieningen en partijen gereguleerd. Voor wat betreft de te verwerken gegevens, het verstrekkingenregime en de bewaartermijnen wordt aangesloten bij de bestaande praktijk.

- (Publieke en semi-publieke) Dienstverleners moeten mbt de toegang tot hun elektronische dienstverlening aan de eisen inzake informatiebeveiliging voldoen, zoals deze op dit moment zijn opgenomen in oa de Aansluitvoorwaarden DigiD. De informatiebeveiligingseisen in dit besluit sluiten aan bij deze reeds bestaande praktijk. Omdat deze eisen met de Wet digitale overheid op grond van de wet gaan gelden, worden zij ‘verplaatst’’ naar deze AMvB (codificatie). Inhoudelijk verandert er voor deze dienstverleners niets.

Waarop kunt u reageren

Er kan op alle onderdelen van de concept-AmvB worden gereageerd.

Acties

Delen regeling