Wijziging Woningwet in verband met digitalisering inkomenstoets

Voorgesteld wordt om een grondslag op te nemen in de Woningwet voor woningcorporaties om het BSN te gebruiken voor de inkomenstoets. Hierdoor krijgen woningzoekenden de mogelijkheid om digitaal hun gegevens aan te leveren en is er minder risico op fouten. 

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 7 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: