Richtlijnvoorstel digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen

Het voorstel verplicht lidstaten te voorzien in de mogelijkheid om een kapitaalvennootschap (BV of NV) digitaal op te richten en in te schrijven in het handelsregister. Lidstaten mogen NV’s uitzonderen. Lidstaten faciliteren digitale oprichting dmv informatievoorziening en ‘modeldocumenten’. Verder wordt bepaald welke informatie in het handelsregister moet worden opgenomen, welke informatie derden kunnen raadplegen en welke kosten hiervoor mogen worden gerekend.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-05-2018
Einddatum consultatie 30-06-2018
Status Gesloten
Type consultatie EU-regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht Ondernemen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ondernemers, notarissen, BV's, NV's.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Doel van het voorstel is om oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen te vergemakkelijken. Verder zouden bedrijven nog slechts eenmaal bepaalde informatie hoeven te registreren. Op EU-niveau zou dit volgens de effectenbeoordeling tussen de 42 en 84 miljoen euro kunnen schelen. Bovendien wordt de drempel voor het oprichten van een bedrijf of het oprichten van een nevenvestiging verlaagd. Dit komt het ondernemingsklimaat binnen de interne markt ten goede.

Waarop kunt u reageren

U kunt op de gehele richtlijn reageren. Uw inbreng wordt betrokken bij de Nederlandse onderhandelingsinzet bij de richtlijn.

Downloads

Overige documenten

  • Effectenbeoordeling samenvatting (NL versie)

  • Effectenbeoordeling volledig (EN versie)

Externe bronnen

Richtlijn vennootschapsrecht

Bron: eur-lex.europa.eu