besluit tarieven diergezondheidsheffing 2023

Via het Diergezondheidsfonds dragen houders van productiedieren bij aan de kosten van preventie en bestrijding van dierziekten. Met dit besluit worden de tarieven voor de heffing van 2023 vastgesteld en wordt het Besluit diergezondheid aangepast.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-04-2022
Einddatum consultatie 07-06-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Keten-ID 14128
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Dit ontwerpbesluit richt zich op houders van varkens, runderen, schapen, geiten en kippen, eenden en kalkoenen. Tevens richt dit besluit zich op bedrijven die (vaccin)broedeieren inleggen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De tarieven voor de diergezondheidsheffing worden jaarlijks vóór 1 januari van het desbetreffende jaar vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur. Over de voorgestelde tarieven voor het jaar 2023 is overeenstemming bereikt met de sectorpartijen. In 2023 worden alle tarieven aangepast.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op de voorgestelde tarieven voor de diergezondheidsheffing.

Downloads

Externe bronnen

Besluit Diergezondheid

Bron: wetten.overheid.nl