besluit tarieven diergezondheidsheffing 2021

Dit ontwerpbesluit wijzigt het Besluit diergezondheidsheffing. Via het diergezondheidsfonds dragen houders van productiedieren bij aan de kosten van preventie en bestrijding van dierziekten. Met dit besluit worden de tarieven voor de heffing van 2021 vastgesteld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-04-2020
Einddatum consultatie 28-05-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Dit ontwerpbesluit richt zich op houders van varkens, runderen, schapen, geiten en pluimvee. Tevens richt dit besluit zich op bedrijven die (vaccin)broedeieren inleggen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De meeste tarieven voor de diergezondheidsheffing kunnen worden verlaagd in 2021, omdat er recent geen grote dierziekte-uitbraken zijn geweest en de crisisreserves inmiddels zijn gevuld. De dalingen zijn het grootst bij de varkenssector. Ook bij de pluimveesector is over het algemeen sprake van een grote daling. Uitzondering daarop is een tweetal tarieven voor eendagskuikens van legkippen, waar sprake is van een stijging. Bij de rundersector en de schapen- en geitensector zijn de wijzigingen in de tarieven gering: voor bepaalde diercategorieën is sprake van een geringe daling van de tarieven en voor andere is sprake van een geringe stijging van de tarieven.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op de voorgestelde tarieven voor de diergezondheidsheffing.

Downloads

Externe bronnen

Besluit diergezondheidsheffing

Bron: wetten.overheid.nl