Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verbod dienstverrichting verzekeraars uit derde landen

Het ontwerpwetsvoorstel implementeert artikel 162 van de richtlijn solvabiliteit II waardoor het verrichten van diensten in het levens- en schadeverzekeringsbedrijf door levens- en schadeverzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is naar Nederland niet langer wordt toegestaan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-06-2020
Einddatum consultatie 23-06-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Levens- en schadeverzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is, DNB en mogelijk polishouders van betrokken verzekeraars.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De betrokken verzekeraars zullen een verzekeraar in de EU moeten oprichten of een bijkantoor in Nederland moeten openen en hun activiteiten via dienstverrichting moeten beëindigen. Polishouders zullen mogelijk een andere verzekeraar moeten kiezen en DNB behoeft geen notificaties voor dienstverrichting meer te beoordelen van verzekeraars uit een staat die geen lidstaat is.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te implementeren regeling richtlijn solvabiliteit II

Bron: eur-lex.europa.eu
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling