Derdenbesluit BRP

Met deze amvb worden vier werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang aangewezen ten behoeve waarvan systematisch gegevens uit de basisregistratie personen kunnen worden verstrekt. De vier werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang kunt u vinden in de beantwoording van vraag 1 uit het IAK in bijgevoegd document.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-07-2021
Einddatum consultatie 07-09-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 12247
Onderwerpen Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Zie de beantwoording van vraag 2 uit het IAK in bijgevoegd document.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie de beantwoording van vraag 7 uit het IAK in bijgevoegd document.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het ontwerpbesluit en de nota van toelichting.

Downloads

  • Concept regeling

    Wijziging Besluit BRP ivm een viertal werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang en het beëindigen van de verstrekkingsbeperking voor verstrekkingen aan zorginstellingen

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit BRP

Bron: wetten.overheid.nl