Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wijziging Besluit Verklaring derdenbeslag en wijziging Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Dit besluit vloeit voort uit het wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht. Het besluit vereenvoudigt onder meer het verklaringsformulier waarop de derde-beslagene moet invullen wat hij verschuldigd is. Het besluit maakt daarnaast mogelijk dat de verklaring elektronisch kan worden afgelegd. Tevens worden de kosten gemaximeerd die aan de schuldenaar kunnen worden doorberekend door de derde-beslagene voor de afgifte van de verklaring en afwikkeling van het beslag.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
05-12-2018
Einddatum consultatie
25-01-2019
Status
Actief
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID
9768
Onderwerpen
Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Onder meer (gerechts)deurwaarders en derde-beslagenen (zoals werkgevers (bij loonbeslag), banken (bij bankbeslag) en huurders (bij huurbeslag)) worden door de regeling geraakt.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

1. Het wetsvoorstel maakt het verklaringsformulier bij derdenbeslag eenvoudiger. Dit bespaart de derde-beslagene die het verklaringsformulier moet invullen tijd, hetgeen zorgt voor een lastenvermindering. Tevens wordt geregeld dat de derdebeslagene de verklaring elektronisch kan afgeven aan de deurwaarder, wat ervoor zorgt dat het formulier administratief sneller kan worden verwerkt door de deurwaarder.

2. Daarnaast worden de kosten gemaximeerd die aan de schuldenaar kunnen worden doorberekend voor de afgifte van de verklaring en de afwikkeling van het beslag door de derde-beslagene op grond van een overeenkomst. Een wettelijke maximering biedt rechtszekerheid over de hoogte van de kosten en voorkomt conflicten daarover. Dit beschermt de schuldenaar.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het gehele besluit.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Effectentoetsen

Uitleg over wat een effectentoets is

Externe bronnen

Acties

Delen regeling