Uitvoeringswet dataverordening

De wet voert de Europese Dataverordening uit. De wet wijst aan wie in Nederland toezicht houdt op de Dataverordening en wat de sancties en de rechtsgang zullen zijn. De belangrijkste doelen uit de Dataverordening zijn om gebruikers van producten controle te geven over de data uit die producten en concurrentie in de cloudmarkt te vergroten.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 5 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: