Wet implementatie EU-richtlijn transparantie inkomsten via de digitale platformeconomie en overige aanpassingen

Op 22 maart 2021 heeft de Raad van de Europese Unie Richtlijn (EU) 2021/514 (ook wel DAC7 genoemd) aangenomen, waarmee het instrumentarium voor samenwerking tussen belastingdiensten op het gebied van de digitale economie wordt uitgebreid. Met dit conceptwetsvoorstel wordt beoogd DAC7 te implementeren in nationale wetgeving. De implementatie leidt tot wijzigingen in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-10-2021
Einddatum consultatie 08-11-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rapporterende platformexploitanten en indirect te rapporteren verkopers

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De richtlijn bevat onder andere een uniforme rapportageverplichting voor platformexploitanten, waarbij het kort gezegd gaat om de rapportage van gegevens en inlichtingen van verkopers die via hun digitale platform inkomsten behalen.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen bij hun reactie de gehele consultatiedocumenten betrekken.

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen

Bron: wetten.overheid.nl

Te implementeren regeling Richtlijn (EU) 2021/514

Bron: eur-lex.europa.eu