Controleprotocol eID 2018

De Minister van BZK heeft de mogelijkheid om private identificatiemiddelen toe te laten tot het BSN-domein. Voor verwerving van private middelen dient duidelijk te zijn welke uitleg wordt gegeven en waarop in Nederland wordt gecontroleerd of identificatiemiddelen zijn te kwalificeren op de eIDAS betrouwbaarheidsniveaus substantieel en hoog. Het Controleprotocol ziet op deze aspecten.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.