Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Controleprotocol eID 2018

De Minister van BZK heeft de mogelijkheid om private identificatiemiddelen toe te laten tot het BSN-domein. Voor verwerving van private middelen dient duidelijk te zijn welke uitleg wordt gegeven en waarop in Nederland wordt gecontroleerd of identificatiemiddelen zijn te kwalificeren op de eIDAS betrouwbaarheidsniveaus substantieel en hoog. Het Controleprotocol ziet op deze aspecten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
03-05-2018
Einddatum consultatie
31-05-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
Beleidsnota
Organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen
Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het onderhavige beleidsvoornemen richt zich op, en heeft gevolgen voor aanbieders van identificatiemiddelen. Voor overheidsdienstverleners heeft document in beginsel geen gevolgen, anders dan dat zij voor hun dienstverlening gebruikmaken van identificatiemiddelen die aan de criteria zoals gesteld in het Controleprotocol voldoen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor (potentiele) aanbieders van identificatiemiddelen binnen het BSN-domein is het voorgenomen beleid van belang voor de wijze waarop zij identificatiemiddelen kunnen uitgeven en kunnen aanbieden

Waarop kunt u reageren

Op het gehele beleidsdocument kan worden gereageerd

Overige documenten

Acties

Delen regeling