Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Consultatiedocument implementatie ATAD2

Op 29 mei 2017 is de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking tot wijziging van de eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking wat betreft hybridemismatches met derde staten (hierna: ATAD2) aangenomen. Met dit conceptwetsvoorstel wordt beoogd ATAD2 te implementeren in nationale wetgeving. De implementatie leidt tot wijzigingen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. De maatregelen leiden naar verwachting tot een afname van belastingontwijking door middel van hybridemismatchstructuren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
29-10-2018
Einddatum consultatie
10-12-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Financiën
Keten-ID
8512
Onderwerpen
Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Internationaal opererende ondernemingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De maatregelen leiden naar verwachting tot een afname van het gebruik van hybridemismatchstructuren en tot een verhoging van het belastbare bedrag voor de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 voor belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting die internationaal opereren en gebruik blijven maken van hybridemismatchstructuren. Hybridemismatchstructuren zijn internationale structuren waarmee belasting wordt ontweken door gebruik te maken van verschillen tussen nationale belastingstelsels.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele consultatiedocument betrekken alsmede worden belangstellenden uitgenodigd om hun reactie te geven op een vraag over de bewijslastverdeling.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Externe bronnen

Acties

Delen regeling