Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Consultatie Gedragslijn FM

Het ministerie van EZK wil graag de belangen en wensen van alle stakeholders in kaart brengen om tot een zorgvuldige afweging te komen alvorens een besluit te nemen over het al dan niet opnieuw openstellen van een FM-Gedragslijn en onder welke voorwaarden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
16-05-2018
Einddatum consultatie
14-06-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
Beleidsnota
Organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen
ICT Ondernemen Overige economische sectoren Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Vooral bestaande radiopartijen die beschikken over FM frequenties, maar ook andere partijen wordt gevraagd te reageren op deze consultatie.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het al dan niet open stellen van de beleidsregel kan betekenen dat een aantal partijen verzoeken tot netwerkverbetering kunnen indienen. Echter voor een aantal partijen zijn er binnen het wettelijk kader geen of beperkte mogelijkheden meer om in de toekomst hun FM-bereik nog verder te vergroten.

Waarop kunt u reageren

Op de vragen die bij de consultatie zijn bijgevoegd.

Acties

Delen regeling