Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Consultatie Gedragslijn FM

Het ministerie van EZK wil graag de belangen en wensen van alle stakeholders in kaart brengen om tot een zorgvuldige afweging te komen alvorens een besluit te nemen over het al dan niet opnieuw openstellen van een FM-Gedragslijn en onder welke voorwaarden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-05-2018
Einddatum consultatie 14-06-2018
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen ICT Ondernemen Overige economische sectoren Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Vooral bestaande radiopartijen die beschikken over FM frequenties, maar ook andere partijen wordt gevraagd te reageren op deze consultatie.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het al dan niet open stellen van de beleidsregel kan betekenen dat een aantal partijen verzoeken tot netwerkverbetering kunnen indienen. Echter voor een aantal partijen zijn er binnen het wettelijk kader geen of beperkte mogelijkheden meer om in de toekomst hun FM-bereik nog verder te vergroten.

Waarop kunt u reageren

Op de vragen die bij de consultatie zijn bijgevoegd.

Downloads

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling