Consulaire dienstverlening

De Rijksoverheid werkt aan een consulaire beleidsnota, waarin het consulaire beleid voor de komende jaren alomvattend wordt uiteengezet. Deze consultatie gaat over de consulaire dienstverlening. De Rijksoverheid neemt de resultaten van deze consultatie mee in de verdere ontwikkeling van het consulaire beleid en de verbetering van de consulaire dienstverlening.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-06-2018
Einddatum consultatie 25-07-2018
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Onderwerpen Reizen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Consulaire dienstverlening kan alle Nederlanders raken die naar het buitenland reizen of in het buitenland verblijven en niet-Nederlanders die naar Nederland willen komen. Afnemers van consulaire producten en diensten en onze stakeholders beschikken over kennis en ideeën die wij graag willen horen. Wij zijn bijzonder geïnteresseerd in de inbreng van:
- werkgeversorganisaties en –verbanden
- reisbranche en reisorganisaties
- onderwijsinstellingen
- andere instellingen en (semi-)overheden (zoals GGD, Douane, KMAR)
- belangenorganisaties

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De consulaire beleidsnota heeft tot doel een compleet en helder overzicht te geven van de kaders van de consulaire dienstverlening. Ook is de consulaire beleidsnota het formele startsein voor een veranderproces met vernieuwingen, verbeteringen en aanscherpingen in de consulaire dienstverlening. Zowel het formuleren en bekend stellen van heldere consulaire kaders als het veranderproces moeten leiden tot een betere consulaire dienstverlening.

Waarop kunt u reageren

U kunt in zijn algemeenheid reageren op de verschillende onderdelen van de consulaire dienstverlening en/of op de voor u meest relevante elementen. Daarnaast ontvangen wij graag een reactie op de vijf vragen van deze internetconsultatie.

U wordt verzocht uw reactie zo veel mogelijk te beargumenteren.

Downloads

Overige documenten

  • Nadere toelichting publieke consultatie consulaire dienstverlening