Wetsvoorstel concentratie scheepvaartzaken

Het wetsvoorstel strekt ertoe scheepvaartzaken te concentreren bij de rechtbank Rotterdam. Deze rechtbank wordt exclusief bevoegd om onder meer zaken betreffende het vervoer van goederen over zee of over de binnenwateren, de exploitatie van een zee-of binnenschip en aanvaring te behandelen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: