Wetsvoorstel concentratie scheepvaartzaken

Het wetsvoorstel strekt ertoe scheepvaartzaken te concentreren bij de rechtbank Rotterdam. Deze rechtbank wordt exclusief bevoegd om onder meer zaken betreffende het vervoer van goederen over zee of over de binnenwateren, de exploitatie van een zee-of binnenschip en aanvaring te behandelen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-05-2015
Einddatum consultatie 26-06-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Rechtspraak

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

-bijdrage aan de kwaliteit van de rechtspraak en aan de efficiëntie van de rechtsgang in scheepvaartzaken
-behoud en verdere opbouw van kennis en expertise bij de rechtbank Rotterdam

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De zee- en binnenvaart, de (natte) rechtspraktijk.

Verwachte effecten van de regeling

Efficiënte en kwalitatief hoogstaande behandeling van scheepvaartzaken.

Doel van de consultatie

Verzamelen van reacties op de inhoud van de conceptregeling. De reacties worden betrokken bij de afwegingen over een definitieve regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen kan een reactie worden gegeven.