Compensatieregeling Verzamelwet Telecommunicatiewet

De regeling voor compensatie van storingen maakt onderdeel uit van het wetsvoorstel voor een Verzamelwet tot wijziging van de Telecommunicatiewet, dat in 2014 werd geconsulteerd. Deze regeling is gewijzigd na het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State. Deze regeling voorziet in een versterking van de positie van eindgebruikers bij onderbrekingen van de dienstverlening door aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-06-2015
Einddatum consultatie 20-07-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met deze regeling worden aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten verplicht eindgebruikers te compenseren als de levering van een afgenomen openbare elektronische communicatiedienst wordt onderbroken door een storing van het netwerk. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de motie Van Dam/Braakhuis (Kst. 24095, nr. 299), waarin de regering wordt verzocht om een wettelijke regeling voor compensatie in de Telecommunicatiewet op te nemen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders en eindgebruikers van zowel vaste als mobiele openbare elektronische communicatiediensten (telefonie, sms en internet).

Verwachte effecten van de regeling

Eindgebruikers kunnen een tegemoetkoming krijgen bij een storing, omdat de dienst waarvoor is betaald, niet wordt geleverd.
De betrokken aanbieders zullen hun administratie, algemene voorwaarden en systemen moeten aanpassen. Daarnaast zullen zij bij een storing de compensatiebedragen daadwerkelijk moeten uitkeren.

Doel van de consultatie

1. Verwerven en in kaart brengen van reacties op de gewijzigde regeling voor compensatie.
2. Inschatten en aanleveren van de hieraan verbonden bedrijfseffecten, met name van de inhoudelijke nalevingskosten voor de betrokken dienstaanbieders.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

1. Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting met betrekking tot de compensatieregeling.
2. paragraaf 5 (Bedrijfseffecten) van de memorie van toelichting wat betreft de verwachte bedrijfseffecten ten aanzien van de compensatieregeling.

Meer informatie