Compensatieregeling Verzamelwet Telecommunicatiewet

De regeling voor compensatie van storingen maakt onderdeel uit van het wetsvoorstel voor een Verzamelwet tot wijziging van de Telecommunicatiewet, dat in 2014 werd geconsulteerd. Deze regeling is gewijzigd na het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State. Deze regeling voorziet in een versterking van de positie van eindgebruikers bij onderbrekingen van de dienstverlening door aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 7 september 2015

Bijgaand consultatieverslag is een letterlijke weergave van de consultatieparagraaf in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel, zoals op 31 augustus 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamerstukken 34271). Om praktische redenen zijn daarin eveneens opgenomen de volgende consultaties:

http://www.internetconsultatie.nl/telecommunicatiewet_
netwerkinterne_nummers

http://www.internetconsultatie.nl/verzamelwet_telecommunicatiewet