Digitaal Loket Commissie Toekomst Accountancysector

De Commissie Toekomst Accountancysector is op 1 januari 2019 ingesteld door de minister van Financiën om, kort gezegd, maatregelen te onderzoeken om de kwaliteit van de wettelijke accountantscontrole duurzaam te verhogen. De Commissie nodigt eenieder uit om via deze website inbreng te leveren voor het werk van de Commissie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-02-2019
Einddatum consultatie 22-04-2019
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

.

Waarop kunt u reageren

Via deze weg kunnen position papers of andersoortige informatie aan de Commissie worden overgelegd. Reacties kunnen zowel openbaar als vertrouwelijk aan de Commissie worden overgelegd. De Commissie zal anonieme reacties niet beoordelen.

Reacties kunnen gedurende 8 weken (tot 22 april) worden ingezonden. De Commissie zal naar verwachting later in het onderzoekstraject opnieuw dit loket openstellen en daarbij haar eerste bevindingen consulteren.

Voor meer informatie verwijst de Commissie naar het Plan van Aanpak dat op deze site kan worden gedownload.

Downloads

Overige documenten

  • Benoemingsbesluit Commissie Toekomst Accountancysector

  • Instellingsregeling Commissie Toekomst Accountancysector

  • Plan van Aanpak onderzoek Commissie Toekomst Accountancysector