Digitaal Loket Commissie Toekomst Accountancysector

De Commissie Toekomst Accountancysector is op 1 januari 2019 ingesteld door de minister van Financiën om, kort gezegd, maatregelen te onderzoeken om de kwaliteit van de wettelijke accountantscontrole duurzaam te verhogen. De Commissie nodigt eenieder uit om via deze website inbreng te leveren voor het werk van de Commissie.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

digitaal loket gesloten, nagekomen inbreng, 24 april 2019

Het Digitaal Loket van de Commissie is op 22 april gesloten.

De Commissie heeft echter na deze datum om verschillende redenen nog inbreng ontvangen van onder meer de Autoriteit Financiële Markten (waar sprake was van een technisch probleem) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Om een zo groot mogelijke mate van transparantie te betrachten heeft de Commissie deze inbreng in overleg met deze partijen alsnog toegevoegd aan de reacties op het Digitaal Loket.