Digitaal Loket Commissie Toekomst Accountancysector

Reactie

Naam BRID B.V. (drs RA M Bankert)
Plaats Amstelveen
Datum 20 april 2019

Vraag1

Wat zou u de Commissie Toekomst Accountancysector willen meegeven ten behoeve van haar onderzoek?

De Commissie verzoekt u bij uw reactie aan te geven:
- vanuit welk perspectief u reageert, bijvoorbeeld als accountant (RA of AA), opdrachtgever voor een wettelijke controle, toezichthouder, student of belegger;
- of u werkzaam bent of bent geweest in de openbare praktijk.


Ik zou de Commissie Toekomst Accountancysector mee willen geven dat zij dit bijzondere moment van reflectie over de toekomst van ons beroep gebruiken om goed na te denken over de functie en toegevoegde waarde van accountants, alsmede over de organisatie van onze beroepsgroep. Ik heb een advies geschreven voor de Commissie welke is toegevoegd bij mijn reactie. Hierin zijn opgenomen mijn aanbevelingen inclusief de onderliggende argumentatie.

Ik ben RA en ik ben ruim 9 jaar werkzaam geweest in de openbare praktijk. Ik reageer vanuit het perspectief van de accountants en vanuit de behoeften van mensen in onze samenleving, onze wereld.

Bijlage