wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de collectiviteitskorting

Zorgverzekeraars moeten voor dezelfde zorgverzekering dezelfde premie vragen. Wel mogen zij een korting op de premie geven aan deelnemers van een collectiviteit. De hoogte van de korting is wettelijk gemaximeerd. Met deze algemene maatregel van bestuur wordt het maximale kortingspercentage verlaagd van 10% naar 5%.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-11-2018
Einddatum consultatie 23-12-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 9852
Onderwerpen Verzekeringen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders van collectiviteiten, te weten zorgverzekeraars, intermediairs en/of assurantietussenpersonen, werkgevers en belangenorganisaties, zoals verenigingen en bonden.
Verzekerden

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Aanbieders van collectiviteiten zullen lopende contracten per 2020 moeten aanpassen naar een maximaal kortingspercentage van 5%. Bovendien zullen zij gezamenlijk meer moeten doen om de korting te legitimeren door zorginhoudelijke afspraken.
Voor de verzekerden verandert er naar verwachting weinig. Hoewel de korting gehalveerd wordt zal daarmee ook de opslag op de premie gehalveerd worden. Daarmee is het effect op de uiteindelijk te betalen premie naar verwachting nihil.

Waarop kunt u reageren

U kunt uw mening geven over de AMvB en ook de toelichting hierop.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen